Pokořili jsme hranici snů, díky!

Pokořili jsme hranici snů, díky!

14.06.2017 08:31

Dnes vám patří obrovský dík za to, jakým způsobem Vláďu podporujete. Jistě, připomínáme to často, že jde o společné dílo, ale dnes máme pro toto aktuální poděkování opravdu vážný důvod.

Po pondělním charitativním utkání začal stav transparentního konta razantně stoupat. A dnes, kdy jsme u FIO banky vložili na účet jak zisk z dražby dresů, tak i příjem ze vstupného, přesáhla částku magickou hranici - milión korun!

Od 18.4.2017, kdy byl transparentní účet založen, jste na něj poslali 1.001.595 Kč (o čemž se samozřejmě můžete přesvědčit zde) a my vám za to velmi děkujeme!

My, po Vláďově vzoru, bereme překonání této hranice ne jako možnost propadnout uspokojení, ale jako výzvu k pokoření dalších cílů. Buďte s námi, pracujeme dál!